Alternativni pravac za vreme planiranog asvaltiranja puta na putu za Sjenicu je Duga poljana-Karajukića bunari-Raždaginja.