Saobraćaj autobusa biće preusmeren na Granični prelaz Godovo (Srbija) – Vuča (Crna Gora).

Saobraćaj putničkih vozila odvija se neometano preko Graničnog prelaza Špiljani-Dračenovac.

Ministarstvo je pozvalo vozače da, usled pojačanog saobraćaja, biraju “alternativne putne pravce i manje opterećene granične prelaze”.