Sudija tog suda Ljiljana Popov rekla je da su ukinute mere obezbedjenja odredjene ranijim rešenjem i okazano je ročište radi raspravljanja o postojanju stečajnog razloga zakazano za 11. novembar.

Troškove prethodnog stečajnog postupka snosi Erste banka i odredjena je nagrada za rad privremenog stečajnog upravnika u iznosu od 1,1 milion dinara.