Tender je obustavljen jer nije bilo zainteresovanih kompanija za taj posao procenjene vrednosti veće od 1,9 miliona dinara, odnosno, preko 16.000 evra.

Rekonstrukcija fontane predviđala je kompletnu zamenu cevi, elektro instalacija, nabavku i postavljanje nove pumpe, rasvete i mlaznica, kao i izvođenje drugih građevinskih i zanatskih radova.

Fontana je puštena u rad nakon rekonstrukcije Gradskog trga, koja je završena krajem 2009. godine, a poslednjih nekoliko godina nije u funkciji.

Prošlog leta pojedini ekološki aktivisti ukazivali su na to da se u njoj skupljaju mulj i razni otpad, posle čega je očišćena, ali nije puštena u rad.

Prema dostupnim javnim podacima, poslednji radovi na održavanju te, ali i fontane u Pešačkoj zoni (koja je u međuvremenu uklonjena), obavljeni su 2017. godine.