„Zahtevamo da se aktivistima i aktivistkinjama omogući nesmetano pravo na slobodu okupljanja i izražavanja i učešće u donošenju odluka. Skupština Grada Novog Sada mora poštovati demokratsko pravo zainteresovanih gradjanki i gradjana da prisustvuju sednici na kojoj se usvaja Generalni urbanistički plan„, navodi se u saopštenju te platforme.

Zatražili su i da nadležne institucije pokrenu postupke protiv odgovornih pripadnika policije i privatnog obezbedjenja, radi utvrdjivanja da li je došlo do prekomerne upotrebe sile prema okupljenim gradjanima i gradjankama, što se može videti na fotografijama i snimcima koji su javno dostupni na medijskim portalima i društvenim mrežama.

U saopštenju su istakli da su Novosadjani mesecima unazad „upozoravali na loša rešenja predvidjena predlogom novog Generalnog urbanističkog plana Novog Sada, a nadležne institucije su više od 10.000 primedbi gradjana i gradjanki odbile“.

Platformu „Tri slobode“ čine organizacije Gradjanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beogradski centar za ljudska prava, Crta, Slavko Ćuruvija Fondacija, Novi optimizam, Centar za praktičnu politiku, Helsinški odbor za ljudska prava, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Komitet pravnika za ljudska prava i Nezavisno udruženje novinara Srbije.