Uvid je moguć u kancelariji broj 208, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, ili na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

“Građani koji će na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 26. decembra 2021.godine”, navodi se u saopštenju.