Opštoj bolnici u Novom Pazaru opredeljeno je 4,5 miliona dinara za kupovinu ulstrazvučnog aparata sa tri sonde, a Domu zdravlja u Tutinu preko 2,7 miliona dinara za nabavku biohemijskog analizatora.

Osnovna škola “Branko Radičević” iz Štavlja, kod Sjenice, dobila je blizu tri miliona dinara za rekonstrukciju i sanaciju kotlare.

Pored toga, sredstva koja Vlada Srbije dodeljuje na konkursu, dobili su i Gimnazija iz Priboja (800.000 dinara za opremanje fiskulturne sale), Srednja škola Nova Varoš (539.000 za modernu učionicu) i Osnovna škola “Živko Ljujić” iz te opštine (1,45 miliona dinara za zamenu podova i unutrašnjih vrata).

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu oportuniteta, ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.

Na poslednjem konkursu Ministarstva pravde podržano je 186 projekata od javnog interesa, a dodeljeno je 500 miliona dinara.