Domu zdravlja u Sjenici opredeljeno je pet miliona dinara za kupovinu ultrazvučnog aparata sa vaginalnom sondom, dok je Dom za lica mentalno ometena u razvoju iz Tutina dobio 2,97 miliona dinara za zamenu stolarije.

Osnovnoj školi “Branko Radičević” iz Štavlja, kod Sjenice, dodeljeno je nešto manje od milion i po dinara za rekonstrukciju i sanaciju kotlare, a OŠ “Bratstvo” iz Novog Pazara 1,2 miliona dinara za nabavku LED tabli.

Nešto manje od 730.000 dinara odobreno je OŠ “Meša Selimović” iz Novog Pazara za realizaciju projekta “Nastavi da stvaraš i podari znanje svakom”.

Pored toga, sredstva koja Vlada Srbije dodeljuje na konkursu, dobili su Opšta bolnica u Prijepolju (2,96 miliona dinara za kupovinu vozila za hemodijalizu) i Mašinsko-elektrotehnička škola iz Priboja (932.000 dinara za projekat “Nova ideja na jedan klik”).

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu oportuniteta, ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.