Zamena običnog papira samogasivim, koja ne utiče na ukus cigareta, deo je procesa usklađivanja sa standardima Evropske unije, sa ciljem da se mogućnost požara izazvanih neugašenom cigaretom svede na minimum.