Takvu odluku donela je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, pa je tenderska procedura nastavljena i zainteresovani ponuđači do 18. oktobra mogu konkurisati za dobijanje tog posla procenjene vrednosti 5,1 milijardu dinara.

Tender je bio suspendovan od 14. septembra, nakon što je novosadska kompanija podnela zahtev za zaštitu prava tražeći da se sve aktivnosti u postupku javne nabavke zaustave.

Prema nezvaničnim informacijama, interesovanje za taj posao pokazalo je nekoliko velikih kompanija koje su, prema podacima Uprave za javne nabavke, u više navrata od naručilaca tražile dodatne informacije, iznosile zamerke na postavljene uslove i zahtevale njihove izmene smatrajući ih neopravdanim.

Tenderom je predviđena izgradnja novog objekta odeljenja psihijatrije, kotlarnice i trafo stanice, kao i dogradnja i rekonstrukcija internog odeljenja, hirurgije i zgrade Doma zdravlja.

Odeljenje psihijatrije imaće 1.937 kvadrata, objekat će biti na dva sprata i nalaziće se u blizini sadašnjeg grudnog odeljenja.

Rekonstrukcijom postojećih objekata, pored nadogradnje i proširivanja prostornih kapaciteta, predviđena je i kompletna zamena dotrajalih instalacija.