Oni su učestvovali u prepodnevnom radu lokalnog parlamenta, a pre određivanje pauze pozvali su ostale odbornike da zajedno obiđu građane koji su pretrpeli štetu od poplava izazvanih kišom koja pada nekoliko dana.

Nakon pauze, u skupštinsku salu vratilo se 29 odbornika tako da postoji kvorum za rad i odlučivanje, a u toku je objedinjena rasprava o izveštajima o radu javnih preduzeća i ustanova u prošloj godini.