Završna konferencija programa „Exchange 5“, koji je predstavljao podršku EU lokalnim samoupravama u Srbiji sa ciljem poboljšanja upravljanja i unapredjenja nivoa usluga u gradovima i opštinama i podsticanja lokalnog razvoja, održana je danas u Beogradu.

Program, ukupne vrednosti 4,75 miliona evra, koji je finasirala EU iz alokacije iz IPA 2014, implementiran je od aprila 2017. godine, a sprovodilo ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministartvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), kao implentacionim partnerom.

Teme Programa, koji se sastojo od dve komponente, bile su podrška efikasnom upravljanju imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju.

Državni sekretar u MDULS Saša Mogić ocenio je da je program „Exchange 5“ iskorišćen da bi se ojačali administrativne, organizacione i tehničke kapacitete u lokalnim samoupravama, kao i da bi se podigle kompetencije zaposlenih.

„Veliki deo aktivnosti je bio usmeren ka tome da gradovi i opštine koji učestvuju u programu, kroz svoje projekte definišu kako i na koji način da popišu svoju imovinu, unesu u odgovarajuće evidencije i drugo, što im je pomoglo da planiraju aktivnosti utvrdjuju budžete, kao i da znaju odakle mogu da prihoduju“, objasnio je Mogić.

Prema njegovim rečima, jedan od najvažnijih rezultata projekta je i stvaranje baze obučenih službenika.

„U okviru programa realizovano je nekoliko programa obuka za upravljanje imovinom, namenjnih svim jedinicama lokalne samouparve, od kojih su se poslednje odvijale u veoma složenim okolnostima zbog pandemije. Za pohvalu je informacija da je tokom 2020. godine 179 polaznika iz gotovo 100 jedinica lokalne samouparve steklo uslov za dobijanje sertifikata u oblasti upravljanja javnom svojinom“, rekao je Mogić.

Generalni sekretar SKGO Djordje Staničić izjavio je da ovaj program ima kontinuitet još od 2004. godine, kao i da se pokazalo da je EU uložila više od 33 miliona evra u ovaj program.

„Ne postoji lokalna samouprava u Srbiji koji na ovaj ili onaj način nije učestvovala u nekoj od faza ili komponeti koje smo imali. Ono što nam je posebno važno je da delujemo u sistemu, da mi kao organizacija vodimo računa o tome kako se politike vode na državnom nivou, kakva su stremljenja, strateški dokumenti i šta je to što želi u ovoj oblasti pojedino ministratvo ili Vlada“, objasnio je Staničić.

On je kazao da je saradnja sa MDULS izuzetno važna, ne samo kroz Exchange već i kroz druga pitanja koja se tiču lokalnih samouprava.

„Mi smo radeći na ovom programu mogli da budemo deo godišnjih izveštaja o sprovodjenju probne strategije reforme koja je važila do 2020. godine, a radili smo i na izradi nove Strategije javne uprave i Programa za reformu sistema lokane samouprave koji treba da nam da mogućnost da na jedan organizovan način krenemo u reforme“, istakao je Staničić.

Šef sektora za saradnju Delegacije EU Ingve Engstrom rekao je da se pristupanje EU dešava kroz doprinos svih nivoa vlasti i delova društva.

„Svi javni poslovi koji predstavljaju srž usluga koje se pružaju ljudima i ono što rade predstavnici lokalnih samouprava da razviju svoje zajednice, ima zapravo direktan uticaj na kvalitet života svakog čoveka koji živi u vašim lokalnim samoupravama“, kazao je Engstrom.

Prema njegovim rečima, države ne mogu da se razvijaju i modernizuju ukoliko celo društvo ne učestvuje u svemu tome i ako svako ne iskusi korist od te promene.

„Kada govorimo o ulozi lokalnih samouprava u procesu pristupanja Srbije EU, postoji regionalna politika EU koja ima ambicuju da pomogne da se pruže jednake mogućnosti i da se pomogne onima koji nisu dovoljno razvijeni“, naveo je Engstrom.

Pomoćnik ministra za evropske integracije Dušan Čarkić kazao da su ovakvi projekti izuzetno važni pre svega zbog rešavanja imovinskopravnih odnosa, osnaživanja lokalnih kapaciteta, kako bi samostalno upravljali projektima.

„Naše Ministartvo je doživelo reorganizaciju, te smo osnovali novi sektor koji će se baviti zelenom agendom i ciljevima održivog razvoja i glavni fokus je usmeren na podršku lokalnim samoupravama“, zaključio je Čarkić.