TUTIN – Na 30. „Tutinskim književnim susretima“ predstavljena je književna zaostavština novopazarskog pisca Ismeta Rebronje. Ove godine predstavili su se i književnci Nebojša Gajtanovi? iz Raške, Enes Nikši? iz Novog Pazara i Zaim Spahi? iz Bijelog Polja. Knjigu Ismeta Rebronje „Magnet i algebra“ predstavio je književnik i publicista Faruk Dizdarevi?, koji je tom prilikom kazao da je iza Rebronje ostao veoma bogat književni opus, ali da njegova dela do sada nisu naišla na realnu recepciju književne kritike.Nepoznata je ?injenica da se on decenijama bavio etimologijom i kad se odštampa njegov etimološki re?nik onda ?e se i tada jasno videti njegovo široko obrazovanje koje je on rasprostirao i kroz svoje umetni?ko delo. On je zna?ajan i veliki pesnik, ali to do sada nije argumentovano književnom kritikom i namera nam je da organizujemo simpozijum o stvaralaštv Rebronje, kako bi njegovo delo bilo stavljeno tamo gde i pripada“, rekao je Dizdarevi?. Književnik Ismet Rebronja ro?en je 1942. godine u Goduši kod Bijelog Polja. Objavio je zbirke poezije “Knjiga rabja”, “Izložba”, “Gazilar”, “Sreda i Sreda k?i”, “Paganska krv”, “Keronika”, “Jesen praznih oraha”, “Kad forminga ne dosvira” i “Manus labor”. Rebronja je i autor knjiga proze “Beli unuci” i “CI pri?a”, te knjige narodnih izreka “Budi nešto da ne budeš ništa”. Osniva? je nekoliko kulturnih manifestacija, a zastupljen je i u nizu pesni?kih antologija. Umro je u Novom Pazaru 2006. godine.