U programu će učestvovati devetoro učesnika koji će tokom petomesečnog usavršavanja steći znanja u oblasti dobre uprave i javne uprave kroz praktičan rad u jedinicama lokalne samouprave.

Kako se navodi u pozivu, učesnici programa biće odabrani kroz proces selekcije koji uključuje pismeni test i razgovor sa kandidatima uživo ili putem onlajn platforme.

Konkurs je otvoren do 6. februara, a detaljnije informacije o uslovima koji se tiču potrebnih kvalifikacija i prijava mogu se naći ovde.