Lokalnoj samoupravi potreban je “registrator” u Odeljenju za urbanizam i izgradnju, sa osnovnim zaduženjem da unosi podatke i ažurira Registar objedinjenih procedura.

Pravo prijave za to radno mesto imaju kandidati sa fakultetskom diplomom društveno-humanističkih nauka, iz oblasti prava, sa najmanje tri godine radnog iskustva i položenim državnim ispitom.

Raspisani su oglasi i za tri radnika u Odeljenju za tehničke i pomoćne poslove, obezbeđenje i vozni park i to dva za poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja i jednog za evidenciju korišćenja i potrošnje goriva službenih vozila lokalne samouprave.

Osobe koje će raditi na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja imaće zadatak da se staraju o obezbeđenju zgrade, kontrolišu ulazak i izlazak građana i zaposlenih, daju strankama neophodna obaveštenja, primaju pošiljke i preduzimaju mere i radnje u slučaju hitnih slučajeva.

Pravo prijave za to radno mesto imaju osobe sa završenom srednjom školom u trajanju od tri ili četiri godine, a radno iskustvo nije potrebno.

Osoba koja će raditi na poslovima evidencije korišćenja službenih vozila imaće zadatak da planira njihovo korišćenje, prati zakonitost izdavanja putnih naloga, vodi evidenciju o upotrebi vozila, vrši obračun potrošnje goriva i trškova održavanja vozila.

Uslov za taj posao je visoko obrazovanje, radno iskustvo nije neophodno.

Lokalna samouprava raspisala je oglas i za zapošljavanje jednog savetnika u Gradskom štabu za vanredne situacije čiji će posao biti da koordinira i priprema akta neophodna za rad Štaba.

Pravo prijave imaju fakultetski obrazovani kandidati, sa položenim državnim ispitom i bar tri godine radnog iskustva.

Gradsko veće raspisalo je konkurs za izbor zamenika načelnika Gradske uprave za naplatu javnih prihoda na koji se mogu prijaviti osobe sa završenim fakutetom i najmanje pet godina radnog iskustva.

Konkursi su otvoreni 15 dana, a izabrani kandidati će biti zaposleni na neodređeno vreme, osim zamenika načelnika Uprave prihoda čiji mandat traje pet godina.