Opšta bolnica je oglasila prijem po jednog doktora medicine i višeg fizioterapeutskog tehničara, tri medicinske sestre/tehničara i dve spremačice, a u konkursu se ne navodi da li je u pitanju angažman na određeno ili neodređeno vreme.

Osnovnom sudu su neophodni po jedan sistem administrator, upisničar i sudijski pomoćnik na neodređeno vreme.

Najviše radnika potrebno je PU “Mladost” koja je raspisala oglase za pet vaspitačica, po jednog pedagoga, psihologa i logopeda, računovodstvenog saradnika za obračun plata, diplomiranog ekonomistu za finansijsko-računovodstvene poslove, referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove i dva diplomirana pravnika.

Toj ustanovi neophodni su i vozač, domar, kuvar-poslastičar i dve spremačice.

Rok za prijavu na sve oglase je osam dana, a uslove propisane za svako od radnih mesta možete pročitati ovde.