Pošto je to Savet ministara EU odobrio, Poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom, sada je i zvanično izmenjeno i dopunjeno.

Brisel će pisanim putem obavestiti Srbiju o izmenama.

U tekstu koji su prethodno, 15. aprila, usvojili ambasadori zemalja EU, navodi se da će napredak u pregovorima Srbije o pristupanju u EU biti vođen njenim napretkom u pripremama za pristupanje.

To će se, kako se dodaje, “posebno meriti u odnosu na kontinuirano angažovanje Srbije na vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom, kao i drugim zahtevima sadržanim u tački 23 pregovaračkog okvira”.

U tekstu, u koji je RTS imala uvid, takođe se ističe da Srbija treba u potpunosti da sprovodi obaveze koje za nju proističu iz Sporazuma o putu normalizacije između Kosova i Srbije, u skladu sa aneksom o implementaciji, dogovorenim 18. marta 2023.

“Sve rasprave u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru dijaloga uz podršku EU”, dodaj se.

U dokumentu se navodi da će na isti način biti dopunjena i agenda “Specijalne grupe Kosova za normalizaciju, kako bi uključila obaveze Prištine koje proizlaze iz Sporazuma”.

Beograd i Priština su 27. februara 2023. postigli Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa.

U Ohridu je 18. marta usaglašen Implementacioni aneks tog sporazuma u kojem se navodi da i aneks i sporazum postaju sastavni deo pregovaračkog okvira u procesu pristupanja EU i da nepoštovanje obaveza koje proističu iz njega može imati direktne negativne posledice na evropski put svake od dve strane.