Od 3,7 miliona izbeglih iz Ukrajine, više od 376.000 stiglo je u Moldaviju, saopštila je agencija UN za izbeglice.

Taj priliv predstavio je izazov za malu, bivšu sovjetsku republiku, koja se nalazi izmedju Ukrajine i Rumunije.

Ministarka spoljnih poslova Analena Berbok rekla je da Nemačka saradjuje sa saveznicima kako bi obezbedila avionske letove za izbeglice do država koje su udaljenije od rata.

Ona će danas pozdraviti pristigle zajedno sa ministarkom unutrašnjih poslova Nensi Faeser koja je rekla da Nemačka može biti centar za pravednu raspodelu izbeglica u Evropi.