Oni su za govornicom najčešće ukazivali da se unutar pojedinih programskih celina ne zna kako će budžet biti trošen i tražili da se podrobno obrazlože troškovi raznih usluga po ugovorima, u sportu i finansiranju projekata nevladinih organizacija.

Opozicija ukazuje da se, za razliku od većih gradova u okruženju i sa većim budžetima, za plate izabranih funkcionera u Novom Pazaru troši više para građana.

Odbornici SDA i SPP su tokom rasprave ukazivali i na „neadekvatan odabir prioriteta“ u koje će se iduće godine ulagati.

„Sigurna sam da građani kao veći prioritet ne vide ulaganje u hotel kod Atletskog stadiona, umesto u preko potrebnu javnu garažu u Novom Pazaru“, rekla je jedna od odbornica u dosadašnjem toku rasprave.