NOVI PAZAR– Više opozicionih partija iz Novog Pazara optužilo je novopazarsku opštinu za falsifikovanje rezultata referenduma o samodoprinosu i ocenilo da u ovom gradu vlada medijska blokada. U zajedni?kom zaopštenju osam partija je najavilo da ?e podneti krivi?nu prijavu protiv odgovornih za sprovo?enje referenduma, po kojem ?e Novopazarci u narednih pet godina izdvajati pet odsto od neto mese?nih primanja. Ove stranke su “najoštije” osudile ponašanje Regionalne televizije i “upozorile” Televiziju Jedinstvo da se “što hitnije” vrati na raniju ure?iva?ku politiku. Kako se navodi u saopštenju, ove politi?ke organizacije od državnih organa traže adekvatnu reakciju u odnosu na novopazarske televizije. Saopštenje su potpisali Demokratska stranka, Sandža?ka demokratska partija, Stranka za Sandžak, Liberalno demokratska partija, Sandža?ka demokratska unija, Stranka Zelenih, Bošnja?ki demokratski savez i Sandža?ka alternativa.