Odbornik Atanacković iz stranke Zajedno je naveo da je davanje kredita aktuelnoj vlasti za tu svrhu stvar koja “baca ljagu korupcije i bahatosti na svakog učesnika u takvom poslu” i dodao da je to posao koji je u suprotnosti sa interesom gradjana Beograda.

“Reč je o mostu koji je simbol antifašističke borbe i građanskog otpora, koji se prostorno i vremenski nadovezuje na Staro sajmište kao mesto Holokausta. Rušenjem tog mosta se stvaraju ogromni problemi za ionako tešku saobraćajnu situaciju u Beogradu, a čitav postupak i priprema projekta rušenja starog i gradnje novog mosta su u potpunosti netransparentni, sa elementima osnovane sumnje u duboko koruptivan posao”, rekao je Atanacković.

Pismo je prosleđeno i francuskoj ambasadi u Beogradu, sa očekivanjem da Francuska “doprinosi kulturi antifašizma, a ne da učestvuje u rušenju obeležja antifašističke borbe”.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *