Predstavnici političkih partija iz Novog Pazara različito komentarišu predlog Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu da pojedine osnovne škole u Novom Pazaru, Tutinu i Prijepolju ponesu imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije.

Generalni sekretar vladajuće Sandžačke demokratske partije Muamer Bačevac rekao je da je potrebno da se po znamenitim Bošnjacima nazovu škole u Sandžaku, ali ne na uštrb pozitivnih ličnosti srpske istorije.

“Svakako je neophodno da se značajne institucije u Sandžaku nazovu po dostojanstvenicima bošnjačke kulture i tradicije, međutim treba zastupiti i neka imena iz srpske kulture i tradicije koja su se okitila čovekoljubljem i dobročinstvom”, istakao je Bačevac za radio Sto plus.

On smatra da je ovaj predlog deo kampanje za izbore za nacionalni savet, koji će najverovatnije biti održani u novembru ove godine.

Međutim, portparol SDA Sandžaka Edin Gudžević pozdravlja ovaj predlog veća koje, po njegovim rečima, ima legitimitet da donosi odluke i pokreće inicijative koje se tiču zastupanja i zaštite prava Bošnjaka u ovoj državi.

“Svaka odluka koju donese veće, a koja se oslanja na odluke i konvencije EU je bitna, kako za Bošnjake tako i za samu državu. Na taj način kao nacionalne manjine ostvarujemo svoja prava, koja su nam ustavom i zakonom zagarantovana”, rekao je Gudžević našem radiju.

Podsećamo da je ovo veće proglasilo osam osnovnih škola u Novom Pazaru, Prijepolju i Tutinu obrazovnim ustanovama od posebnog značaja za Bošnjake i od Ministarstva prosvete zatražilo promenu njihovih naziva.

Šef resora za obrazovanje pri ovom Veću Elijas Rebronja je za radio Sto plus ponovio da je takav predlog prirodan sled stvari, jer 80 odsto populacije u tim školama čine upravo Bošnjaci.

“Smatramo da je to legitimno pravo koje Bošnjaci na ovim prostorima treba da ostvare. Ovaj predlog nema nikakvu političku pozadinu, jednostavno Bošnjaci ostvaruju isto ono što ostvaruju i sve ostale nacionalne manjine u ovoj zemlji i mislimo da je sve ovo trebalo pokrenuti i ranije”, rekao je Rebronja.

Ako ovaj predlog bude usvojen, novopazarske osnovne škole “Vuk Karadžić”, “Stefan Nemanja”, “Jovan Jovanović Zmaj” i “Desanka Maksimović” dobiće imena istaknutih ličnosti iz bošnjačke istorije, Muhameda Hevaji Uskufija, Nazifa efendije Šućevića, Ahmeda Ali Gurbija i Muse Ćazima Ćatića.

Prema predlozima ovog Veća, O.Š. “Aleksa Đilas Bećo” u Tutinu biće preimenovana u O.Š. “Ferhad-beg Draga”, a “Aleksa Šantić” u “Kadija Gluhavički”.

Nova imena u Prijepolju bi trebalo da dobiju O.Š. “Vladimir Perić Valter” i “Svetozar Marković”, a prema predlogu BNV, one bi trebalo da ponesu imena Murata efendije Šećeragića i Rifata Ramovića.

E.Đulović