NOVI PAZAR- Opština Novi Pazar izdvojila je 200 hiljada dinara za nabavku tehni?ke opreme za lokalnu televiziju Jedinstvo. Oprema ove televizije uništena je pre dve nedelje kada je maskirani napada? drvenom palicom demolirao. Šef Informativne službe novopazarske opštine Fikret Nikši? rekao je za radio Sto plus da je opština ju?e, po odluci predsednika Sulejmana Ugljanina, uplatila 200 hiljada dinara na ra?un TV Jedinstvo. “Mi se zalažemo za objektivno i pravovremeno informisanje naših gra?ana i nadamo se da ?e nakon otklanjanja štete u ovoj televiziji novopazarci biti još boje informisani”, rekao je Nikši?. Prema informaciji koju smo dobili iz televizije Jedinstvo, osim opštine, donaciju od 100 hiljada dinara uplatilo je i novopazarsko Preduze?e za puteve. Iz ove televizije nam je re?eno da je tehni?ka oprema osigurana, tako da ?e im uskoro biti upla?en i novac iz Osiguravaju?eg društva, koji ?e, kao i sve donacije, iskoristiti za kupovinu nove tehni?ke opreme.