Kako je navedeno u pozivu, “koleginice Paunović i Savović, koje su u vreme najvećeg mraka podigle svoj glas, istovremeno su svojim hrabrim činom upalile i tračak nade za nas ostale, nade da je oživljavanje naše profesije i struke, kao i povratak njenim temeljnim vrednostima moguć”.

“Potpuno je nevažno da li smo advokati, tužioci ili sudije. Nebitno je da li smo za plave, bele ili crvene. Irelevantno je da li smo uz sistem ili protiv sistema. Ono što treba da nas spaja, jeste zaštita integriteta profesije i osoba koje svoj posao rade na pošten i ispravan način”, navedeno je u pozivu.

Organizacioni odbor je poručio da će “jednog dana, biti samo važno na kojoj smo strani bili kada se naša profesija uništavala i kada su se gazila osnovna ljudska prava naših koleginica, ne dozvolimo da ta strana bude pogrešna”.