Ocenili su da su zahtevi radnika fabrike za smenu utemeljeni na “neoborivim činjenicama”.

“Sindikat ponovo upozorava i zahteva da Ministarstvo odbrane uzme u obzir brojne pritužbe sindikata, stručne javnosti i inženjera fabrike koji su brojnim pismenim i usmenim sugestijama argumentovano upozoravali na do sada nezabeležen način upravljanja fabrikom, brojne primere zloupotrebe upravljačke funkcije i neprimerenog načina rada”, navedeno je u otvorenom pismu.

Napominje se da se odgovornost Nadzornog odbora ogleda u devastiranju i razaranju fabričkog sistema “kao rezultat stalnih i protivstatutarnih smena izvršnih direktora, nižeg rukovodećeg kadra, mešanja u rukovodne nadležnosti, kao i kršenje fabričkog Statuta”.

Sindikat ističe da je predsednik Nadzornog odbora učestvovao u donošenju niza odluka štetnih po fabriku gde su odobravane donacije u višemilionskim iznosima, što je uzrokovalo da pored svih finansijskih obaveza radnicima fabrike nije povezan staž.

Sindikat naglašava da je “već godinama prisutna potpuna privatizacija javne funkcije”.

Dodaje da su ključne i strateške odluke po fabriku donošene telefonskim putem, pa je tako i procena imovine fabrike usvojena na telefonskoj sednici.

“To je za rezultat imalo višestruko umanjenje vrednosti 45 hektara fabričkog zemljišta koje se nalazi u najužoj gradskoj zoni, kao i umanjenje vrednosti objekata i fabričke opreme”, stoji u pismu.

Navodi se da je Nadzorni odbor odgovoran i za promašaje prilikom kupovine fabričke opreme “koja danas ne daje efekat podizanja proizvodnog kapaciteta i po mišljenju stručne fabričke javnosti takvi promašaji se mere iznosima od nekoliko miliona evra”.

Ocenjuje se da sve to do sada nije bio dovoljan razlog da se preispita rad predsednika Nadzornog odbora.

U sindikatu smatraju da sve veći gnev kod radnika stvara i činjenica da je Ministarstvo gluvo na fabričke probleme i da iza ovakvog načina upravljanja Nadzornog odbora stoji Nenad Miloradović pomoćnik ministra odbrane, za koga Ivica Marjanović kaže da je njegov zaštitnik.

“Zbog toga je sve veći pritisak radnika da se što pre organizuje protest u Beogradu kako bi se Ministarstvu primakli fabrički problemi i iskazalo nezadovoljstvo zbog politike koja se od strane Ministarstva vodi prema fabrici. Pozitivan preokret i razvoj fabrike neće biti moguć ako se ne smanji negativno dejstvo Nadzornog odbora”, poručili su iz Samostalnog sindikata.

U otvorenom pismu izraženo je očekivanje da će Ministarstvo odbrane uvažiti obraćanje sindikata i radnika fabrike pokretanjem mehanizama za “otklanjanje teškoća u kojima danas funkcioniše fabrika Zastava oružje AD”.

  //