Pravo prijave imaju državljani Srbije, sa najmanje 18 godina starosti, bar trogodišnjim srednjim obrazovanjem i potvrdom da nisu osuđivani, odnosno, da protiv njih nije pokrenuta istraga ili se ne vodi krivični postupak.

Potencijalni kandidati trebalo bi da poznaju rad na računaru, odnosno, programe iz paketa Microsoft Office.

Konkurs je otvoren do 5. avgusta, a prijavljivanje će se vršiti elektronskim putem na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku – www.stat.gov.rs i popis2022.stat.gov.rs.

Izabrani popisivači moraće da pohađaju petodnevnu obuku i da obiđu teren sa instruktorom. Biće angažovani u periodu od 23. do 31. oktobra, a sa njima će biti potpisan ugovor o privremeno povremenim poslovima ili ugovor o dopunskom radu.

Procena je da popisivači u tom periodu mogu da zarade jednu prosečnu platu u Srbiji, odnosno, oko 73.000 dinara.