Novac se može uplaćivati na 840-6516741-61 sa naznakom „Pomoć za narod Palestine“.

Akciju prikupljanja novčane pomoći grad Novi Pazar pokrenuo je u saradnji sa Ambasadom Palestine u Beogradu.

Detaljnije informacije nalaze se na linku.