Novi Pazar u biračkom spisku za ove izbore ima 87.798 građana, raspoređenih na 99 glasačkih mesta. Za glasanje u inostranstvu prijavilo se 1.441 građana.

Na 68 biračkih mesta u Sjenici pravo glasa ima 26.356 punoletnih građana, čemu treba dodati i oko 700 njih registrovanih za glasanje u diplomatskim predstavništvima.

Pravo glasa na području tutinske opštine sa 61 biračkim mestom, osim oko 1.000 prijavljenih u inostranstvu, ima ima još 30.275 stalno nastanjenin građana.

U Mesnoj zajednici Ribariće formirano je i 10 biračkih mesta za građane Kosova, za koje nije nadležna izborna komisija Tutina.