NOVI PAZAR- Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan otvorilo je kancelariju u Novom Pazaru koja ?e pokrivati i opštine Sjenicu, Tutin, Priboj, Prijepolje i Novu Varoš. Kancelarijom ?e rukovoditi inžinjer iz Novog Pazara Hivzo Škrijelj. Na?elnik Raškog okruga Mateja Mijatovi? je na konferenciji za novinare ocenio da ?e otvaranjem ove kancelarije do?i do brže realizacije projekata NIP-a u ovom delu Srbije. “Svi projekti ubudu?e ?e i?i preko Ministarstva za NIP i u ovoj oblasti ?e postojati i funkcionisati jasna demokratska pravila koja ?e odre?ivati programe i prioritet razvoja”, rekao je Mijatovi? novinarima.