On je rekao i da to povećanje ne smatra konačnim, jer će nastojati da unapredi delovanje 24 saveta nacionalnih manjina u Srbiji.

Više od 900.000 građana su pripadnici neke od nacionalnih manjina.