NOVI PAZAR- Zamenik šefa misije OEBS-a Entoni Pahigijan tokom današnje posete Novom Pazaru sastao se sa predstavnicima politi?kih partija, lokalne samouprave, Islamske zajednice u Srbiji, kao i sa lokalnim novinarima. On je nakon sastanka sa Glavnim muftijom Muamerom Zukorli?em rekao da ?e OEBS u narednom periodu naro?itu pažnju posvetiti problemu trgovine ljudima, oružjem i drogom. On je pozvao mlade da zajedno izgrade stabilniju budu?nost na ovim prostorima. „ Zahvaljujem se Zukorli?u što je danas podelio svoje stavove i što ?e nam pružiti punu podršku u radu“, rekao je Pahigijan. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli? rekao je novinarima da je zameniku šefa misije OEBS-a izneo nezadovoljstvo sa radom tužilaštva i pojedinih sudija, zbog korupcije i delovanja u skladu sa polti?kim stavovima lokalne samouprave. “Istakao sam i neslaganje sa lokalnom samoupravom, naro?ito njihovo nepoštovanje autonomsnosti Islamske zajednice, kao i o neophodnosti medijske deboklade, jer je poznato da ovde postoji medijski monopol”, rekao je Zukorli?. Pahigijan je danas ocenio da je princip slobode medija veoma bitan. On je, nakon sastanka sa lokalnim novinarima, rekao da su mediji jedan od najbitnijih stubova demokratije u savremenom društvu. “Narod ima pravo da preko medija dobije prave informacije, a novinari treba da ima pristup svim institucijama u ovom gradu, bez obzira da li je to Opština, Zdravstveni centar ili Islamska zajednica”, rekao je Pahigijan za Sto plus. On je, osim sa novinarima, tokom dana razgovarao sa predstavnicima politi?kih partija, lokalne samouprave, Islamske zajednice u Srbiji i sa predstavnicima sudstva.