Palamar je za radio Sto plus rekao da su programi te ustanove izuzetno važni kao “oplemenjući element”, a da je njihov cilj zadovoljenje kulturne potrebe građana Novog Pazara.

“Važni su i za mlade ljude koji se kroz dečije festivale koje organizujemo, upoznaju sa scenom, javnim nastupom, muzičkim izrazima i stvaralaštvom u širem smislu te reči. Svaki od naših programa ima svoju specifičnu ciljnu grupu“, naveo je Palamar.

Palamar je istakao da Kulturnom centru nedostaju garderoba i prostor u kojem će gosti i umetnici Koncertne dvorane boraviti prilikom gostovanja i tokom proba.

“U planu je da se u sledećoj godini reši ovo pitanje”, rekao je Palamar.

On tvrdi da se narednih godina planira “maksimalno korišćenje” Letnje scene u gradskom parku, kako bi se sugrađanima ponudili kulturni događaji “u novom konceptu”.

“Letnja scena je novi i zaista važan prostor za kulturno-umetničke događaje u letnjem periodu. Idealna je za izvođenje različitih kultuno-umetničkih programa i nalazi se u prelepom ambijentu, što je dodatna prednost. Mogućnosti koje ona pruža su ogromne – od projekcija filmova do muzičkih događaja“, ocenio je Palamar.

Palamar je ocenio da su građani zainteresovani za kulturna dešavanja, te najavio da će Kulturni centar sledeće godine obeležiti 60 godina od svog osnivanja.

“Kulturni centar prema statistici praćenja broja posetilaca raspolaže podatkom o posećenosti od približno 100.000 ljudi – od oktobra 2021. godine do oktobra 2022. godine“, rekao je Palamar.