Tekst je usvojen sa 493 glasa, a protiv je bilo 30.

Ministar pravosuđa Erik Dipon-Moreti (Eric Dupond-Moretti) je rekao da je sad red da Senatu usvoji tekst.

Da bi revizija Ustava stupila na snagu, Senat, u kojem dominiraju desnica i centar, morao bi da usvoji tekst kakav jeste, bez promena, ali postoje nesuglasice većinske desnice oko nekih formulacija.

Predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) se 8. marta 2023. obavezao da će u Ustav uključiti pravo abortus, reagujući time na zabrinutost zbog ukidanja garantovanog pravo na pobačaj u SAD.