Kako je saopštila Narodna stranka, Parlić je na sednici Skupštine Srbije rekla da je “reč o osuđenicima za lakša krivična dela, ljudima na pragu svojih dvadesetih godina”, koji su “prinuđeni da potpišu izjavu da ulaze u pogon ‘Eliksira’ na sopstvenu odgovornost”.

“Pitam ministarku pravde Maju Popović da li je svesna protivpravnosti potpisivanja takve izjave. Za ovo je odgovorna država i ministarka Maja Popović lično. Tražim hitno preduzimanje mera kako bi se odmah prekinuli robovski rad i nečovečno postupanje prema tim ljudima, lekarske preglede i lečenje zatvorenika, kao i osnivanje nezavisne lekarske komisije. Zahtevam da o svemu budu obavešteni poslanici i javnost”, rekla je Parlić.

Navela je da je “Eliksir” pre angažovanja zatvorenika koristio usluge specijalizovane firme sa posebnom opremom za rad sa opasnim materijama, ali je rukovodstvo te kompanije zbog smanjenja troškova sklopilo ugovor sa šabačkim zatvorom čiji je upravnik Dušan Dukić.

“Zahtevam da mi se dostavi ugovor, ako postoji, između ‘Eliksira’ i KPZ Šabac, kao i izveštaj u kakvom se zdravstvenom stanju nalazi 19 zatvorenika”, rekla je Parlić, koja je zatim navela imena zatvorenika.

Dodala je da je Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija propisano da upravnik zatvora sudiji za izvršenje podnosi predlog da osuđeni obavlja poslove van zatvora na osnovu mišljenja stručnog tima.

“Zahtevam imena članova stručnog tima koji je procenio da bi ovi mladi ljudi, takođe nečiji sinovi, trebalo da rade sa opasnim otrovom, kancerogenim otpadom. Koji je pravni osnov da dozvolite ovaj robovski rad”, Parlić je upitala ministarku Maju Popović.

Istakla je da “ti mladići ne smeju da se pobune, a ljudi koji su u zatvoru su u najvećoj opasnosti od zlostavljanja i torture”.

“Ovi okrutni postupci prema zatvorenicima su suprotni osnovnoj ljudskosti i predstavljaju zatvorenicima zabranjene postupke zlostavljanja, protivne Ustavu Srbije, Krivičnom zakoniku, Zakoniku o krivičnom postupku i Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija”, rekla je Parlić.

Upitala je ministarku pravde i “da li je moguće da ne zna” da je ovakvo postupanje prema ljudima suprotno Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Konvenciji UN protiv mučenja i drugih svirepih i nečovečnih postupaka i kazni, kao i Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

“Država ima obavezu da zaštiti zatvorenika kao i svako ljudsko biće, da zaštiti njegov život, pravo na zdravlje i dostojanstvo”, zaključila je Ivana Parlić.