U postupku kontrole, utvrdio je da pančevački centar za socijalni rad i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima nisu blagovremeno reagovali čime su stvorili okruženje koje je dovelo do trgovine ljudima.

„Kada se na vreme ne propozna da je reč o trgovini ljudima traume koje žrtva trpi su izuzetno teške i trajne. Zbog toga je veoma važno da se, na osnovu raspoloživih informacija, što pre utvrdi da je reč o trgovini ljudima, posebno kada su žrtve te trgovine deca“, naglasio je Pašalić.

Pomenuti slučaj je pred sudom okončan osudjujućom sudskom presudom protiv zlostavljača.