On je u saopštenju naveo da su se instituciji zaštitnika građana u prethodnoj godini najčešće prituživali gradjani zbog zlostavljanja na radu, otkaza ugovora o radu, neisplaćivanja zarada, neuplaćivanja doprinosa za socijalno osiguranje.

„U postupcima kontrole rada javne uprave došli smo do zaključka da je nalaganje mera i izricanje sankcija od strane Inspektorata za rad i Poreske uprave prema poslodavcima često nedelotvorno i necelishodno“, rekao je Pašalić.

On je dodao da „poslednji podaci istraživanja pokazuju da radnici u Srbiji imaju najduže radno vreme u Evropi, kao i da se i dalje zbog nemara poslodavaca dešavaju ozbiljne povrede na radu“.