“Nadležni organi treba da rade na unapredjenju položaja žena koje žive na selu, posebno starijih žena i da im olakšaju pristup uslugama u zajednici”, naveo je Pašalić u saopštenju povodom Medjunarodnog dana žena na selu.

U saopštenju je dodato da žene na selu nisu ekonomski samostalne i retko poseduju imovinu, kao i da ne ostvaruju uvek pravo na penziju.