Petnaest godina za ubistvo Durovi?a

NOVI PAZAR- Okružni sudija u Novom Pazaru Dragiša Radosavljevi? osudio je danas Ertana Gegi?a na 15  godina zatvora zbog ubistva Ruždije Durovi?a tokom lokalnih izbora septembra 2006. godine. Drugooptuženi Enes Derdemez i tre?eoptuženi Sead Papi? osu?eni su na po godinu dana zbog izazivanja opšte opasnosti. Sudija je svima kaznu produžio za još po tri meseca zbog nedozvoljenog posedovanja vartenog oružja. Pre izricanja presude tužilac Snežana Šekularac je u završenoj re?i zatražila za sve optužene kaznu koju Zakon predvi?a.  “Sve je razjašnjeno, osim zašto je Gegi? to (ubistvo) u?inio”, kazala je Šekular?eva
Branilac Ertana Gegi?a Biljana Vukanovi? je predložila da Ve?e prvooptuženog Gegi?a oslobodi krivice, ili “ponovo otvori glavni pretres uz rekonstrukciju doga?aja” Prvooptuženi Gegi? je izrazio žaljenje što se desio na tom mestu i još jednom negirao da je uopšte pucao. Advokati Derdemeza i Papi?a tvrdili su da nije dokazano da su njihovi branioci uopšte imali oružje, a optuženi su se izjasnili da se ne ose?aju krivima i zatražili oslobo?aju?u presudu.  Ruždija Durovi? ubijen je tokom lokalnih izbora u blizini jednog bira?kog mesta u Novom Pazaru. Durovi? je bio odborni?ki kandidat koalicije Lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina. Više visokih funkcionera Liste za Sandžak optužilo je Sandža?ku demokratsku partiju Rasima Ljaji?a da je, “svesna da gubi izbore”, planiranim izazivanjem incidenata želela da poništi glasanje.Izbori su ponovljeni samo na bira?kom mestu gde je ubijen Durovi?.