Dodali su da se obuka izvodi sa ciljem održavanja trenaža i visokog nivoa osposobljenosti letačkog i tehničkog sastava, za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške kopnenim i specijalnim snagama, u izvođenju borbenih operacija.

“U ovoj fazi obučavanja, akcenat je na uvežbavanju za realizaciju složenijih borbenih zadataka koji zahtevaju angažovanje više vazduhoplova. Tokom obuke, koja se realizuje u dnevnim, noćnim i složenim meteorološkim uslovima, piloti “orlova”, u ulogama vođe grupe vazduhoplova i pratilaca, uvežbavaju taktičke manevre i izvođenje dejstava po ciljevima na zemlji”, precizirali su iz Ministarstva odbrane.

U letačke aktivnosti su aktivno uključeni pripadnici tehničkog sastava koji vrše pripremu vazduhoplova za upotrebu i proveru funkcionalnosti motora, radio-navigacijske opreme i naoružanja, pre, u toku i posle leta.

Intenzivna obuka u eskadrili nastavlja se i u narednom periodu, a njenom realizacijom se unapređuje borbena gotovost jedinice i istovremeno gradi poverenje između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u realizaciji namenskih zadataka, saopšteno je.