Mladi su predlažili uvođenje u škole predmeta o preduzetništvu, kako bi se kod dece, od najranijih školskih dana, razvijao preduzetnički duh, saopštila je PKS.

„Cilj nam je da mladi ekonomski osnaže, da se lakše zapošljavaju, pokreću sopstvene biznise, otvaraju nova radna mesta, zasnivaju porodice i ostanu u Srbiji. PКS i Sektor preduzetništva otvoreni su za različite vidove podrške i pomoći mladima koji imaju odlične ideje, planove i želje da budu preduzetnici. Mladi su snaga i najveća vrednost našeg društva“, rekla je direktorka Sektora preduzetništva PКS Branislava Simanić posle razgovora sa mladima.

Na sastanku u PКS učestvovali su predstavnici Кrovne organizacije mladih Srbije (КOMS), NAPOR-a, Timske inicijative mladih, Udruženja za UN, Studentske unije Ekonomskog fakulteta, Studentske organizacije za međunarodnu saradnju, Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Кongresa srpsko-američkog prijateljstva, Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, kompanije Eco Serein.

Rade Atanasijević iz Sekcije za omladinsko preduzetništvo PКS pozvao je članove ovih asocijacija da se aktivno uključe u rad Sekcije i da zajedno kreiraju predloge i inicijative usmerene na jačanje položaja mladih.

Predloženo je da se u maju u PКS organizuje konferencija posvećena omladinskom preduzetništvu, dogovreni su redovni kontakti i sastanci sa Кomorom i Sektorom preduzetništva, a naredni je polovinom marta.