Ova pomoć je oročena do kraja godine.

Privremeni krizni okvir dopunjuje već postojeći paket alata za državnu pomoć sa ostalim mogućnostima koje su dostupne državama članicama EU.

Novi okvir će omogućiti državama članicama da daju ograničene iznose pomoći kompanijama pogodjenim trenutnom krizom ili povezanim sankcijama i protivsankcijama, obezbede likvidnost, kompenzuju dodatne troškove nastale zbog visokih cena gasa i električne energije.

Ove vrste mera biće dostupne i kompanijama koje se kvalifikuju kao ugrožene, jer bi se mogle suočiti sa akutnim potrebama za likvidnošću zbog trenutnih okolnosti, usled pandemije korona virusa. Sankcionisani ruski subjekti biće isključeni iz delokruga ovih mera.

Blic anketa Udruženja nemačkih privrednih komora (DIHK) o posledicama ukrajinske krize na nemačku ekonomiju, pokazala je da je četiri petine nemačkih kompanija oseća jake efekte sukoba u Ukrajini, navela je PKS.