Do sada je prijavljena 3.621 kompanija, a one su oglasile 5.839 radnih mesta i traže preko 8.000 kandidata za te pozicije.

Prijava mladih do 30 godina, sa završenom srednjom školom, visokim obrazovanjem ili na završnoj godini studija koji žele da kroz ovaj program steknu prvo radno iskustvo, počinje 3. oktobra i traje do kraja tog meseca.

U novembru će biti organizovani razgovori i povezivnje kandidata sa kompanijama, najpre iz privatnog, a potom i iz javnog sektora, a početak obuke očekuje se najkasnije u drugoj polovini decembra.

Sve prijave se podnose putem portala https://mojaprvaplata.gov.rs/.