Savetnik predsednika PKS Milun Trivunac rekao je, kako je saopštila PKS, da će, prema prognozama Medjunarodnog monetarnog fonda privredni rast Srbije ove godine biti dva odsto i da je priliv stranih direktnih investicija kontinuran, a da je za dobar poslovni ambijent važno i efikasno funkcionisanje carinske službe.

“Za konkurentnost poslovanja važno je da olakšamo i pojednostavimo carinske procedure i ubrzamo protok roba na graničnim prelazima. Trenutno 49 kompanija u Srbiji ima status ovlašćenih privrednih subjekata (AEO), koje upošljavaju preko 35.000 zaposlenih”, rekao je Trivunac.

Mikurija je naveo da carina i kompanije imaju isti cilj, a to je bezbedno, efikasno i konkurentno poslovanje. On je rekao da je efikasno poslovanje carinske službe posebno važno za strane investitore kojima je prioritet stabilan poslovni ambijent, a to podrazumeva digitalizaciju baza podataka, umrežavanje i modernizaciju rada carinske službe kao i efikasno suzbijanje ilegalne trgovine.

Medjusobno priznavanje AEO je takodje jedan od važnih alata za efikasnije poslovanje, rekao je Mikurija.

Direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova PKS Kristina Djurić rekla je da je u poslednjih pet godina pokrenuto više od 500 zakonodavnih inicijativa za unapredjenje uslova poslovanja.

Procenat realizacije je, prema njenim rečima, 39 odsto što je dokaz da državne institucije slušaju i usvajaju predloge privrede. Ona je dodala da su carinski propisi u Srbiji i procedure usaglašeni sa EU kao i da se u kontinuitetu ostvaruje dobra saradnja privrede sa Upravom carina.

“Posebno je važno smanjiti zadržavanje na graničnim prelazima sa EU, imajući u vidu da srpske kompanije učestvuju u lancima dobavljača evropskih kompanija”, rekla je Djurić.

Sekretar Udruženja za saobraćaj PKS Milica Dubljević, rekla je da je PKS započela digitalizaciju ATA karneta što ubrzava, štedi resurse i olakšava poslovanje.

“Otvoreni Balkan” je posebno važna incijativa koja je unapredila i u znatnoj meri harmonizovala rad carinskih službi u zemljama koje su njene članice, rekao je savetnik predsednika PKS Nenad Djurdjević.

Dodao je da poverenje i podrška političkih lidera ovoj inicijativi značajno doprinela lakšem poslovanju kompanija u regionu.

Otvaranje posebnih traka, kako je rekao, na graničnim prelazima, uskladjivanje radnog vremena graničnih službi samo su neki od koraka koji su imali pozitivne efekte na poslovanje kompanija, a važno je uskladiti i harmonizovati i baze podataka.

Direktor Uprave carina Srbije Branko Radujko rekao je da se radi na potpunoj digitalizaciji carinskog sitema i ubrzanju postupaka koji će biti završeni do 2025. godine što će značajno doprineti uštedi vremena, sredstava i lakšem poslovanju.