Kako je navela PKS, kampanja je posvećena srpskoj dijaspori, najviše u Nemačkoj, zatim poslodavcima, preduzetnicima, akademskoj zajednici, ali i javnosti u Srbiji, ukazujući na značajan ljudski i finansijski kapital koji Srbija ima u dijaspori.

“Očekujemo da će pozitivni primeri angažmana predstavnika naše dijaspore povećati interesovanje za ovu temu i dodatno unaprediti svest o značaju uspostavljanja čvrstih, stabilnih i institucionalizovanih odnosa izmedju pripadnika dijaspore i zemlje porekla, čime će se stvoriti dobra osnova za jačenje poslovnih i drugih veza”, istakao je rukovodilac Centra za podršku investicijama i javno-privatno partnerstvo PKS Djordje Andrić.

Podsetio je da je PKS jedan od strateških partnera Medjunarodnog centra za razvoj migracione politike (ICMPD) u implementaciji “Link Up! Srbija2”, čiji je cilj unapredjenje poslovne saradnje sa srpskom dijasporom u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj kroz investicije, pristup znanju, poslovne mreže, partnere i finansiranje.

“Zahvaljujući ovom projektu, srpska dijaspora prilikom ulaganja dobija institucionalnu podršku na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, a organizovali smo u septembru i krajem novembra investicione konferencije u Beču i Cirihu na kojima je dijaspori predstavljen veliki broj investicionih projekata u Srbiji. U januaru je planirana konferencija u Štutgartu”, rekao je Andrić.

PMD se sprovodi po nalogu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u 22 zemlje sveta, kako bi se podstakli ključni akteri u zemlji da u većoj meri koriste pozitivne efekte regularnih migracija i angažovanje dijaspore za svoj društveno-ekonomski razvoj.

Implementacioni partneri u sprovodjenju programa u Srbiji su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Komesarijat za izbeglice i migracije.

“Nemačka jedna je od najatraktivnijih zemalja destinacije za migrante sa ovih prostora i u toj zemlji postoji jaka i mnogobrojna dijaspora. Profesionalno i finansijsko angažovanje dijaspore bi moglo snažno uticati na razvoj Srbije i dovesti do opšteg poboljšanja uslova u zemlji. Dodatno, ono bi moglo uticati i na smanjene broja ljudi koji napuštaju zemlju u cilju potrage za željenim prilikama u inostranstvu”, rekla je vodja programa “Migracije i dijaspora” i “Migracije za razvoj” u Srbiji Marija Bogdanović.

Istakla je da je usvajanjem Strategije o ekonomskim migracijama za period 2020-2027, Srbija potvrdila spremnost za upravljanje migracionim tokovima i kroz dodatni podsticaj angažmana dijaspore.