Inovacioni hab CDT omogućiće usluge namenjene inovacionim tehnologijama (IT) i IT/Tech startapima, poput pristupa inovacijama i povezivanje sa tradicionalnim industrijama, organizaciju događaja, hakatona, zatim, obuka i edukacija, podršku u vezi sa projektima.

Direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS Predrag Nikolić je rekao da je na početku rada tog centra, pre šest godina, cilj bio da se obezbedi podrška digitalnoj transformaciji poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji i naveo da je tokom tog perioda više od 4.500 klijenata koristilo njegove usluge.

“U međuvremenu, nametnuo se novi cilj, a to je kreiranje snažnijeg kanala komunikacije između tradicionalne privrede i naučno tehnološkog dela privrede. Prostor Inovacionog haba će služiti startapima i svim tehnološkim kompanijama koje imaju ili traže put do nove ideje, ali i partnere u razradi svih svojih ideja”, rekao je Nikolić.

Diodao je kompanije u današnje vreme da bi opstale moraju da razmišljaju kako će u svoj sistem poslovanja implementirati tehnologiju i nauku.

“Radićemo na konkretnim spajanjima i rešenjima, a ideja je da CDT hab postane privlačan i za različite fondove koji će ovde tražiti svoju sledeću investiciju”, istakao je Nikolić.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović rekao je da je Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema – platforma eInovacije, ključni instrument za identifikaciju i kontinuirano praćenje svih aktera inovacionog ekosistema.

Kako je objasnio, ta platforma omogućava da se svi subjekti inovacionih delatnosti jednostavnim putem, onlajn prijavom preko Portala eInovacije upišu u registar.

“Кao deo nacionalne inovacione strategije, ova sveobuhvatna baza podataka je temelj za uspešno ostvarivanje digitalne transformacije Srbije”, rekao je Jovanović.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović navela je da su tokom ove godine kreirane tri platforme, eNauka koja startuje od 1. januara 2024. zatim, portal Otvorene istraživačke infrastrukture, kao i platforma eInovacije, a čiji je zajednički cilj da se podrži razvoj startap ekosistem u Srbiji.

Begović je istakla da je prijava na platformu jednostavna i pozvala sve učesnike inovacione delatnosti, poputa startapa i “spinofova”, inovativne kompanije, regionalne inovacione centre, naučno-tehnološke parkove, kao i investitore, da se prijave.

“Naš cilj je da okupimo i pružimo podršku svima. Za sada imamo između 600 i 700 startap kompanija u Srbiji i naša želja je da taj broj raste”, rekla je Begović.

Luka Radovanović iz startapa “B2Bee”, kompanije koja se bavi automatizacijom poslovnih procesa u prodaji, istakao je značaj Registra koji, između ostalog, omogućava povezivanje sa drugim startapima i njihovu veću vidljivost.