Korisnici se za programe obuke mogu prijaviti na adresi: www.digitalnaakademija.rs. Tokom kratkog promotivnog perioda akademija će biti besplatna.

„Zahvaljujući iskustvu realizacije nekoliko uspešnih, obimnih konsultantskih projekata namenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima, Centar za digitalnu transformaciju je u prilici da precizno odredi koja znanja i veštine su neophodni ovom segmentu privrede da bi preduzeća mogla da unaprede svoju proizvodnju, odgovore na izazove rada u izmenjenim uslovima, promene ili prilagode modele poslovanja, brže se uključe u medjunarodne dobavljačke lance, adaptiraju marketinške i prodajne kanale kao i kanale komunikacije sa klijentima i dobavljačima“, rekao je direktor Centra za digitalnu transformaciju PKS Predrag Nikolić.
Kako je objasnio, Digitalna akademija trenutno polaznicima nudi četiri programa: Osnovni program u kojem polaznici saznaju više o suštini i značaju digitalne transformacije, Digitalni marketing, Poslovni modeli i inovacije i biznis orijentisan ka korisniku.

Svi predavači u akademiji su sertifikovani konsultanti Centra za digitalnu transformaciju, stručnjaci u svojim oblastima, sa značajnim iskustvom u pružanju konsultantske podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u Srbiji.

Akademija je projekat Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije i razvijena je uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ (Nemačka organizacija za medjunarodnu saradnju).
foto:prt.scr

//