Poslodavci mogu da se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala PKS http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Od sledeće, školske 2022/2023. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći i devet novih obrazovnih profila: elektrotehničar telekomunikacija, rukovalac poljoprivredne mehanizacije, kulinarski tehničar, hotelsko-restoraterski tehničar, turistički-tehničar, vodoinstalater, tehničar industrijske robotike, galanterista i izradjivač hemijskih proizvoda, navedeno je u saopštenju.

Kako je precizirano, prilikom prijavljivanja, poslodavci podnose Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za akreditaciju.

Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci mogu dostaviti najkasnije do 15. decembra, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.
Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u Plan potreba privrede, koji PKS zvaničnim putem dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće resorno ministarstvo objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta naredne godine.

//