Prijava poslodavaca u trećem ciklusu „Moje prve plate“ počinje danas i traje do 22. septembra, a u programu mogu učestvovati svi privredni subjekti koji posluju na teritoriji Srbije, preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

„Poslodavci zainteresovani da obezbede kvalitetan, obrazovani kadar uz podršku države, a time pomognu zapošljavanje i ostanak mladih u zemlji, mogu da se prijave putem portala mojaprvaplata.gov.rs, gde oglašavaju konkretne radne pozicije za koje će se, tokom oktobra, kandidati opredeljivati“, saopštila je PKS.

Kompanije, kako je ukazano, kroz ovaj program Vlade Srbije dobijaju mogućnost da izaberu kandidate koje će obučiti u skladu sa svojim potrebama, da novim zapošljavanjem povećaju obim poslovanja i investiraju u razvoj ljudskih resursa.

Prema izmenjenoj Uredbi o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, povećani su iznosi novčane naknade mladima koji će biti uključeni u ovaj program po novom javnom pozivu.

Tokom devetomesečnog osposobljavanja u kompanijama, za mlade sa srednjim obrazovanjem iznosi su povećani sa 22.000 na 25.000 dinara mesečno, a za mlade sa visokim obrazovanjem sa 26.000 dinara na 30.000 dinara mesečno.

Pored tih iznosa, poslodavci mogu korisnicima da isplate i dodatna sredstva.

Program „Moja prva plata“ počeo je 2020, a do sada, tokom prva dva ciklusa, ukupno 10.371 poslodavac primio je na osposobljavanje 17.196 kandidata, dok će u trećem ciklusu još 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, dobiti priliku da stekne prva radna iskustva i osposobi se za samostalan rad.

Uslov je da nemaju više od 30 godina života, da su bez radnog iskustva i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Na takmičenju u Briselu, u junu 2022. program „Moja prva plata“ dobio je medjunarodno priznanje, osvojivši prvo mesto u kategoriji „Prosperitet“ kao najbolja inicijativa u protekloj godini, koja fokus usmerava na ljude, smanjujući jaz izmedju urbanog i ruralnog razvoja, razlike u prihodima i razvoju tržišta rada.

Detaljnije informacije o konkursu dostupne su na veb sajtovima: www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs