Savetnik predsednika PKS, Miroslav Lutovac rekao je da je u pitanju važan korak za otvaranje tržišta električne energije i nastavak usaglašavanja domaćih i standarda EU u toj oblasti, posebno apostrofirajući značaj energije u današnje vreme globalnih neizvesnosti.

“Energija je u velikoj meri postala ozbiljan parametar u proceni poslovnih aktivnosti firme. Neizvesnost koju nosi energija sa cenom i raspoloživošću je u velikoj meri uticala i na cene električne energije koja je postala i berzanska roba, što sa sobom nosi dozu neizvesnosti i mogućih turbulencija”, rekao je Lutovac.

Plan je da se domaće unutar-dnevno tržište električne energije, kako je najavljeno na skupu u PKS, što pre priključi jedinstvenom Evropskom prekograničnom unutar-dnevnom tržištu električne energije (Single Intraday Coupling – SIDC).

“Ovo je samo poslednji segment u uspostavljanju kompletnog tržišnog okvira u celom mozaiku tržišta električne energije u Srbiji. Budućnost je već ovde”, ocenio je izvršni direktor SEEPEX-a Miloš Mladenović i izrazio uverenje da će zelena tranzicija u Srbiji biti sprovedena na održiv i efikasan način.

Savetnik ministarske za energetiku i rudarstvo Srbije Rade Mrdak ocenio je da je formiranje unutar-dnevnog segmenta organizovanog tržišta električne energije logičan i očekivan iskorak u sveukupnom razvoju tržišta električne energije u Srbije.

Mrdak je istakao da je Ministarstvo rudarstva i energetike započelo pripreme za izmenu Zakona o energetici kojima će se u domaće zakonodavstvo preneti devet uredbi i direktiva u oblast električne energije do kraja ove godine, čime će se stvoriti uslovi za ulazak u finale reformi tržišta električne energije, odnosno, spajanje domaćeg tržišta električne energije sa jedinstvenim evropskim tržištem.