Prva grupa od 10 kontejnerskih kamiona stigla je u tu bescarinsku zonu u sredu ujutru.

Pozicionirana kao centar za trgovinu robom i distributivni centar, bescarinska zona na jugu Kine zauzima površinu od 4,56 kvadratnih kilometara.

Uglavnom pokriva usluge, uključujući transportnu logistiku, medjunarodnu trgovinu, trgovinu robom, bescarsinku isporuku fjučersa i bescarinsku trgovinu automobilima.

U toku je izgradnja carinskog centra za isporuku uvozne sirove nafte u fjučersima i montažnog centra hladnog lanca.

Vang Dži, šef carinarnice u Naningu, glavnom gradu pokrajine Guangsi, rekao je da će napori biti nastavljeni kako bi se poboljšalo poslovno okruženje u bescarinskoj zoni i unapredile trgovinske i investicione olakšice.